Compromís ambiental

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, en la seva política de gestió, és conscient de la importància de la protecció del medi ambient i de la millora contínua de les seves activitats i serveis; i per aquest motiu ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental segons el Reglament Europeu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) i la norma internacional ISO 14001, dos sistemes que les empreses i altres organismes poden implantar per avaluar, informar i millorar la seva gestió ambiental.

Amb l'obtenció dels certificats ISO 14001 i EMAS, el Palau de la Música Catalana du a terme un control i una avaluació de la gestió ambiental de les seves instal·lacions, activitats i serveis, implicant-hi tots els seus treballadors, les empreses que contracten les sales i la societat en general, especialment el públic que assisteix als diversos espectacles que s'ofereixen al Palau de la Música Catalana. 

Com a mostra d'aquest compromís, presentem la política ambiental del Palau de la Música Catalana.