Petit Palau

A banda de la gran Sala de Concerts, el Palau disposa de dues sales més on es desenvolupa la vida concertística de la institució. D'una banda el Petit Palau, un auditori modern inaugurat el 2004, ideal per a concerts de cambra o petit format, amb unes condicions acústiques excel·lents i equips audiovisuals d'alta tecnologia.